Ga naar de inhoud

Aanvraag indienen

De projecten moeten maatschappelijk doelen dienen of ter bevordering van de duurzaamheid van het werkgebied. Projecten die voor de omgeving een meerwaarde voor de samenleving toevoegen; natuur, buurt, aanzien, praktisch nut, bouwkundige investering van bouwwerken van algemeen nut binnen het werkgebied. Het werkgebied is een straal van 3 km om de middelste molen. Het bijenhotel en de AED zijn maar een klein voorbeelden, maar ook een elektrische buurtbus of zonnepanelen voor een buurthuis of een wandelroute is mogelijk. Het mag echter geen privaat doel zijn.

Wij roepen dan ook mensen op die project ideeën hebben om samen met de stichting GHW deze plannen uit te werken en voor subsidie voor te dragen, uiteraard binnen het aangegeven gebied  (De Mildert, Nederweert Eind deels, Schoor, Leuken Vrouwenhof, Buitengebied Leuken (UulsGraadHeukske, Schoordijk, Roermondseweg) en Swartbroek). Niet alleen bewoners maar ook maatschappelijke instelling kunnen een project indienen.

Het bestuur van Gries Hej Windfonds behandelt aanvragen die goed beargumenteert zijn in het inschrijfformulier en die voldoen aan de vereisten die zijn vastgelegd in het fondsreglement

Vul s.v.p. het inschrijfformulier volledig in en onderteken het. Scan hierna het ingevulde en ondertekende formulier in en dien het formulier in PDF formaat in via ons mailadres info@grieshejwindfonds.nl

Eventuele inhoudelijke- en procedurele vragen kunt u stellen via info@grieshejwindfonds.nl

Foto Ron Fransen