Ga naar de inhoud

Over ons

De Stichting Gries Hej WindFonds (GHW) is statutair gevestigd te Weert en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 85842044.

Het werkgebied van het Gries Hej Windfonds ligt binnen een cirkel met een straal van 3 km vanaf het middelpunt van windmolen 2 van het Windpark Weert. In dit gebied liggen 6 woonkernen. Het bestuur van de stichting Gries Hej wordt gevormd door vertegenwoordigers van deze woonkernen en door afgevaardigden van direct betrokkenen, zoals WeertEnergie. Dit zijn de bestuursleden van de stichting:

Huub Salmans (voorzitter)

Graag wil ik iets betekenen voor de maatschappelijke omgeving rond de Mildert en Houtsberg. Vanuit mijn betrokkenheid bij gemeentelijke projecten en maatschappelijke organisaties gaat mijn interesse uit naar inzet voor het algemeen belang binnen deze regio. We hebben geen participatie in de oprichting van de windmolens. De overlast van de windmolens is tot nu toe redelijk beperkt; echter, door de oprichting van de Stichting “Gries Hej Windfonds” wil ik me inzetten om daarin vrijkomende gelden in maatschappelijke objecten terug te laten vloeien aan het buurtschappen.

Jos Thijssen (penningsmeester)

Ik wil graag Nederweert-Eind vertegenwoordigen in de stichting en een bijdrage leveren aan de energie transitie.

Jos Indenkleef (secretaris)

Sinds 2018 zijn we in Uulsgraadheukske (Buitengebied Leuken, daar waar de stroomkabels liggen) al bezig met de komst van de windmolens nabij de A2. Ik vind het belangrijk dat de omwonenden niet alleen de lasten maar ook de lusten van de windmolens hebben. Via het omgevingsfonds, Stichting “Gries Hej Windfonds” proberen we dat te doen. Ik nodig alle buurtbewoners Buitengebied Leuken (en andere omwonenden van de molens) om omgevingsfonds project ideeën in te dienen. Aarzel niet om mij te contacteren om u te helpen met omgevingsfonds project ideeën.

Willy Heijman (bestuurslid)

Ik ben voorzitter van de buurtvereniging Vrouwenhof. Vanuit die rol ben ik vertegenwoordiger in het bestuur van deze stichting. Ik vind het belangrijk om goede projecten te steunen, te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan onze regio.

Mart Brey (bestuurslid)

Zo’n vijf jaar geleden ben ik vanuit Baarn naar een mooi plekje in de buurt van Altweerterheide verhuisd. Het huis was mooi, maar slecht geïsoleerd. Tijdens mijn zoektocht naar duurzame oplossingen kwam ik met WeertEnergie in contact,
ben lid geworden en niet veel later ben ik tot het bestuur toegetreden. Namens het bestuur van WeertEnergie, als een van de twee eigenaren van Windpark Weert BV, ben ik afgevaardigd naar het bestuur van het Gries Hej Windfonds om daar een vinger aan de pols te houden bij het tot stand komen van de te initiëren duurzame projecten.

Frank Everaerts (bestuurslid)

Ik zit namens de Dorpsraad Swartbroek in de stichting Gries Hej. Een groene toekomst is belangrijk voor ons allemaal en ik zet me er dan ook graag voor in dat de beschikbare financiële middelen uit het fonds op een duurzame manier tot hun recht gaan komen.

Dirk Wijnker (bestuurslid)

Als bewoner van Schoor vertegenwoordig ik ons buurtschap in de stichting Gries Hej Windfonds. Met mijn deelname wil ik proberen de aan de stichting ter beschikbaar gestelde opbrengsten uit de molens in te zetten voor mooie projecten in de omliggende buurtschappen. Als u voor de omgeving Schoor, Roeven en Kraan een idee heeft ter verbetering van de duurzaamheid, leefbaarheid of ander maatschappelijk doel, help ik u graag om te zien of onze stichting dit financieel kan ondersteunen.