“Gries Hej”

Gries Hej – waarom deze naam, denkt u misschien.

De twee wegrestaurants zijn midden in de Roeventerpeel gebouwd. De mensen van Schoor vonden dit destijds heel vreemd, dat uitgerekend op het slechtste stuk grond (moeras) van Nederweert twee restaurants gebouwd werden. De drie windmolens zijn gebouwd op niet veel betere grond (stuifzand), in de volksmond de “Gries hej”. Dit is heel magere grond en pas toen men mest kreeg, konden er gewassen geteeld worden.

Duurzaam handelen

Duurzaam handelen is een vereiste. De middelen in het fonds
kunnen door de regio benut worden ten gunste van duurzame
projecten die zelf door de bewoners worden aangedragen. Dat kan
wijkgebonden zijn of aan een vereniging gekoppeld zijn.

Deze projecten kunnen worden ondersteund. Dit wordt beoordeeld
door het bestuur van het Ontwikkelfonds (“windfonds”).

Strategie & Missie

We willen de regio verder ontwikkelen en stimuleren op gebied van duurzaamheid, leefbaarheid en overig maatschappelijk belang

 • Jaarlijks ondersteunen van projecten
  en/of initiatieven die passend zijn bij de maatschappelijke doelen van het
  ontwikkelfonds
 • Meer verduurzaming
 • Meer leefbaarheid
 • Meer groen
 • Meer welzijn

Doelgroep

Binnen een straal van 3 km van de middelste windmolen gelegen aan de A2 regio Weert/Nederweert:

 • Initiatieven passend bij de strategie en de bijbehorende
  maatschappelijke doelen ingediend door:
  • Burgerinitiatieven
  • Verenigingen
  • Stichtingen